بخش اول

کارنامه

چهل سال سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران

 

۱-   چهل سال ارتش جمهوری اسلامی؛ کلمه طیبه

       – چهل سال نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی

       – چهل سال نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی

       – چهل سال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی


 2-   چهل سال تلاش برای بازدارندگی فعال


۳-    چهار دهه اعمال موفق دکترین اقدام نامتقارن


۴-   چهار دهه اعمال موفق دکترین خودکفایی برای استقلال دفاعی

       – دکترین خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی

       – دکترین خودکفایی سپاه پاسداران

       – دکترین خودکفایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح